Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES. Het gaat om het toekennen van preferentie aan de vorderingen in verband met de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES