Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de Tweede Kamerfracties van de VVD en D66 over het wetsvoorstel Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES. Het gaat om het toekennen van preferentie aan de vorderingen in verband met de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie