Evaluatie Pilot consumentenzaken Lessen uit een lerende praktijk

Het rapport evalueert een pilot op het gebied van consumentengeschillen. Het doel van de pilot was om ervaring op te doen met de dienstverlening van een rechtsbijstandsverzekeraar door (maximaal) 750 consumentenzaken te behandelen.

Evaluatie Pilot consumentenzaken Lessen uit een lerende praktijk (PDF | 85 pagina's | 2,4 MB)