Kan ik in Nederland scheiden van mijn buitenlandse partner?

Een echtscheiding in Nederland verloopt altijd via de rechter. Deze moet bevoegd zijn om het echtscheidingsverzoek te behandelen. U kunt scheiden van een partner met een andere nationaliteit als u in Nederland woont. Of als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Aanvragen echtscheiding buitenlandse partner

In de volgende gevallen is de rechter in Nederland bevoegd. En kunt u een echtscheiding in Nederland aanvragen van uw buitenlandse partner:

  • U woont allebei in Nederland.
  • U heeft beiden Nederland als laatste verblijfplaats gehad en u of uw partner verblijft hier nog steeds.
  • Vraagt u de scheiding aan? Dan bent u de verzoeker. U moet in Nederland wonen. Of tenminste 1 jaar voorafgaand aan het verzoek in Nederland hebben gewoond.
  • Bent u verzoeker, woont u in Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u sinds 6 maanden voorafgaand aan het verzoek in Nederland wonen.
  • Vraagt u samen de scheiding aan? Dan moet 1 van u beiden in Nederland wonen.
  • De verweerder woont in Nederland. De verweerder is de partner die de scheiding niet heeft aangevraagd.

Op de echtscheiding van uw buitenlandse partner is het Nederlandse recht van toepassing. Ook als het huwelijk in het buitenland is gesloten.

Beƫindiging geregistreerd partnerschap met buitenlandse partner

Wilt u in Nederland het geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner beëindigen? Dat kan:

  • Door beëindiging met wederzijds goedvinden. De ambtenaar van de burgerlijke stand registreert de beëindiging in de registers van de burgerlijke stand.
  • Door ontbinding door de rechter.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij een echtscheiding van een buitenlandse partner. Is het geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner in Nederland aangegaan? Dan is de Nederlandse rechter altijd bevoegd. Dit geldt ook voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap is in de regel het Nederlandse recht van toepassing.

Scheiden van partner met verblijfsvergunning

Een scheiding kan gevolgen hebben voor de mensen die voor gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Ze kunnen bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben die afhankelijk is van het verblijf van de partner. Voor informatie over verblijfsvergunningen kunnen zij terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Scheiden in het buitenland

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u scheiden? Voor informatie hierover kunt u terecht op de website Nederland wereldwijd: Scheiden in het buitenland.