Kan ik in Nederland scheiden van mijn buitenlandse partner?

U kunt scheiden van een partner met een andere nationaliteit als u in Nederland woont. Of als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Voorwaarden echtscheiding buitenlandse partner

In de volgende gevallen kunt u een echtscheiding in Nederland aanvragen van uw buitenlandse partner:

  • U woont allebei in Nederland.
  • U heeft beiden Nederland als laatste verblijfplaats gehad en u of uw partner verblijft hier nog steeds. Degene die de scheiding aanvraagt, moet in Nederland wonen of er ten minste 1 jaar voor de aanvraag hebben gewoond.
  • Als u de Nederlandse nationaliteit hebt, moet u sinds 6 maanden voor de aanvraag in Nederland wonen.
  • Vraagt u samen de scheiding aan? Dan moet 1 van u beiden in Nederland wonen.
  • De partner die de scheiding niet heeft aangevraagd, woont in Nederland.

 Als u in Nederland een scheiding aanvraagt, geldt de Nederlandse wet. Ook als het huwelijk in het buitenland is gesloten.

Beëindiging geregistreerd partnerschap met buitenlandse partner

Wilt u in Nederland het geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner beëindigen? Dat kan:

  • wanneer u het samen eens bent: de ambtenaar van de burgerlijke stand registreert de beëindiging in de registers van de burgerlijke stand.
  • wanneer u het samen niet eens bent: door ontbinding door de rechter.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij een echtscheiding van een buitenlandse partner. Is het geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner in Nederland aangegaan? Dan is de Nederlandse rechter altijd bevoegd. Dit geldt ook voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Laat u uw geregistreerd partnerschap in Nederland ontbinden? Dan geldt daarbij de Nederlandse wet.

Scheiden van partner met verblijfsvergunning

Heeft u een verblijfsvergunning omdat uw partner in Nederland woont? En gaat u scheiden? Dan moet u een andere verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Scheiden in het buitenland

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u scheiden? Voor informatie hierover kunt u terecht op de website Nederland wereldwijd: Scheiden in het buitenland.