Op welke manieren kan ik scheiden?

U kunt scheiden met een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Voor alle vormen van scheiden moet u via een advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen.

Verschil tussen scheidingsvormen

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt alle juridische banden tussen u en uw partner.
  • Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
  • Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt uw huwelijk definitief beëindigd. Dit verbreekt dan de juridische banden tussen u en uw ex-partner.

Scheiden kan op elk moment na het huwelijk. Behalve als een van de partners het huwelijk wil laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed. De partners moeten dan minstens 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed.

Na een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed mag u opnieuw met iemand trouwen. Of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Advocaat bij scheiden

Voor alle vormen van scheiden moeten uw partner en u bij de rechtbank een verzoek indienen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Vraagt u samen om de scheiding? Dan kunt u samen een advocaat kiezen.

Kunt u het niet eens worden, dan heeft u beiden een eigen advocaat nodig. Als u de kosten van de advocaat niet (helemaal) kunt betalen, kunt u soms gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen.

Mediation bij scheiding

Als u het niet met elkaar eens bent, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Mediation kan u helpen om samen tot een oplossing te komen.