Hoe vraag ik een scheiding aan?

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift. U stuurt dit verzoekschrift via uw advocaat naar de rechtbank. Dit doet u ook voor een scheiding van tafel en bed. En ook voor ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Scheiding aanvragen

Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat bespreekt met u wat u moet regelen en hoe u dat doet. Om te scheiden start u een procedure bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een verzoekschrift nodig dat u samen met uw advocaat maakt. Uw advocaat dient het dient het verzoekschrift voor de scheiding in bij de rechtbank.

Lees meer informatie over een scheiding en wat er bij komt kijken (Rechtspraak.nl.)

Samen scheiding aanvragen

Als u samen de scheiding aanvraagt is 1 advocaat genoeg. Zijn u en uw partner het met elkaar eens over de scheiding? Dan kunt u het verzoek voor de scheiding samen indienen. U mag dit ook alleen doen. In dat geval laat uw partner aan de rechtbank weten het met u eens te zijn.

Alleen scheiding aanvragen

Mogelijk zijn u en uw partner het niet eens over (de gevolgen van) de scheiding. U heeft dan allebei een eigen advocaat nodig. De ene partner dient dan met een advocaat een eenzijdig verzoekschrift in.

De andere partner kan, samen met een advocaat, met een verweerschrift bezwaar maken tegen het verzoekschrift.

Nevenvoorziening: afspraak bij scheiding

U kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.

Tijdelijke afspraken als scheiding langer duurt

Een scheidingsprocedure kan langer duren als u het niet samen eens kunt worden. De rechter kan daarom ook tijdelijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over wie er in het huis blijft wonen en bij wie de kinderen gaan wonen. Zo’n tijdelijke beslissing heet een voorlopige voorziening.

U vraagt een voorlopige voorziening u aan via de advocaat.

Scheiding definitief

U ontvangt van de rechter een uitspraak op het verzoek om te scheiden. Op dat moment is de scheiding nog niet definitief. De beslissing van de rechter moet in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand worden ingeschreven. Dat regelt uw advocaat of de advocaat van uw partner. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren. Pas dan is de echtscheiding definitief.

Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen

U en uw ex-partner of uw kinderen kunnen een afschrift  van de echtscheidingsbeschikking aanvragen. U vraagt dit aan bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Hulp vragen bij scheiden

Bij een scheiding komt veel kijken. U moet veel zaken regelen, bijvoorbeeld de verdeling van uw spullen en de woning. Hebt u kinderen? Dan moet u met elkaar ook afspraken maken over de opvoeding en verzorging, omgang en de kosten hiervan. Vraag hier hulp bij als u dit lastig vindt. Bijvoorbeeld van iemand in uw omgeving of bij uw gemeente.

Hulp van een mediator

Komt u er samen niet uit? Dan kan mediation u helpen samen een oplossing te vinden. Een mediator bemiddelt tussen u en uw ex-partner.

Bekijk ook: Scheiden of uit elkaar: wat moet ik regelen?

Video: Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?

Gaat u scheiden?
Dan moet u veel regelen.

In deze video ziet u wat het belangrijkst is.

U kunt voor het regelen van uw scheiding een advocaat of mediator inschakelen.

Uw advocaat of mediator kan u en uw ex-partner helpen met afspraken over uw spullen, geld, woning en kinderen.
Ook maakt u afspraken over pensioen, bankrekening, schulden en belasting.

U heeft een advocaat nodig om de scheiding bij de rechtbank te regelen.

Heeft u na de scheiding niet genoeg geld?
Dan krijgt u misschien geld van uw ex-partner. 
Dit heet partneralimentatie.

Heeft u samen kinderen?
Maak dan een ouderschapsplan.
Dat zijn afspraken over geld en de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Heeft u samen één zorgverzekering?
Dan moet u een eigen zorgverzekering afsluiten.

Huurt u samen een huis?
Dan moet u het contract aanpassen.
Heeft u samen een koophuis? Dan wilt u het huis misschien verkopen.

Krijgt u een toeslag of een uitkering?
Dan verandert misschien het bedrag dat u krijgt.
Bel de organisaties die u een toeslag of uitkering geven en geef door dat u bent gescheiden.

U of uw advocaat of mediator geeft de scheiding door aan de gemeente.
Dan bent u officieel gescheiden.

Wilt u meer informatie over scheiden?
Bel naar 1400 of ga naar rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden