Verplichte eindtoets basisonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Dit geldt zowel voor leerlingen in het regulier onderwijs als voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Leerlingen in groep 7 mogen geen eindtoets maken om alvast te oefenen voor de eindtoets in groep 8.

Waarom een eindtoets?

De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen (lees hier over de referentieniveaus voor taal en rekenen). Dat heeft twee doelen.

  • De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is daarmee een aanvulling op het schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
  • De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen, met uitzondering van scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen.

Eindtoetsen in 2019

Dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit 5 toetsen.

Inschrijven voor eindtoets

Scholen kunnen zich tot en met 31 januari 2019 inschrijven voor een eindtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de eindtoetsen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets.

Datum afname eindtoets

De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2019. Meer informatie over de afnamedata van elke eindtoets is te vinden op de websites van de verschillende eindtoetsen. 

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen.

De eindtoetsen kunnen extra, niet verplichte, onderdelen aanbieden. Zo bevat de Centrale Eindtoets een onderdeel wereldoriëntatie, over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Scholen bepalen zelf of ze zulke onderdelen afnemen.

Eindtoets bij klas overslaan of zittenblijven

Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. De eindtoets test de kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool.

Leerlingen die zijn blijven zitten in groep 8, moeten het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de eindtoets opnieuw maken. Soms slaan leerlingen groep 8 over en verlaten de basisschool na groep 7. Deze leerlingen mogen de eindtoets al in groep 7 maken maar dit is niet verplicht.

Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeft een leerling geen eindtoets te maken. Bijvoorbeeld als een leerling zeer moeilijk leert of meervoudig gehandicapt is. Of als een leerling minder dan vier jaar in Nederland is en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Aangepaste eindtoets voor leerlingen met beperking

Alle leerlingen moeten in groep 8 met zo min mogelijk belemmeringen de eindtoets kunnen maken. Daarom moet er van iedere eindtoets ook een aangepaste versie voor leerlingen met een beperking zijn.