Wanneer hoeft mijn kind geen eindtoets te maken?

In sommige gevallen hoeft uw kind de verplichte eindtoets niet te maken. Bijvoorbeeld als uw kind zeer moeilijk leert of meervoudig gehandicapt is.

Geen eindtoets: schooladvies is leidend

Het schoolbestuur kan in overleg met u beslissen dat uw kind geen eindtoets hoeft te maken. Dit is niet van invloed op de toelating voor het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs gebruikt voor de toelating namelijk het schooladvies van de basisschool.

Voor toelating tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelden andere regels.

Leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken

Het schoolbestuur van de basisschool kan besluiten dat uw kind geen eindtoets hoeft te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Als u en uw kind dat willen, mag uw kind wel een eindtoets maken.

De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:

  • leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding;
  • leerlingen met een IQ lager dan 75;
  • leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Valt uw kind niet in deze categorie? Dan maakt uw kind wel de eindtoets. Ook als uw kind mogelijk naar het praktijkonderwijs (pro) of speciaal onderwijs (voortgezet) onderwijs gaat.