Hoe meld ik mijn kind aan voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?

U kiest zelf een speciale basisschool of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In het ondersteuningsprofiel van de school staat informatie over de ondersteuning die een school biedt. Dit profiel vindt u in de schoolgids.

Na aanmelding bij de school

De school onderzoekt of uw kind de ondersteuning die de school biedt echt nodig heeft. Hiervoor kan de school u informatie vragen over de beperking van uw kind. En over de begeleiding die uw kind nodig heeft.

Voordat de school uw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs.

Deskundigen adviseren het samenwerkingsverband of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. Is het speciaal onderwijs niet de passende plek? Dan zoekt de school naar een andere school die de juiste begeleiding kan bieden. Dit gebeurt in overleg met u.

Slechtziende, blinde, slechthorende, dove kinderen

Is uw kind slechtziend of blind? Of slechthorend of doof? Dan onderzoekt de Commissie voor Onderzoek of uw kind voldoet aan de toelatingseisen die voor speciaal onderwijs gelden. Is dat niet het geval? Dan moet u uw kind aanmelden bij een gewone school of een andere school voor speciaal onderwijs. Als dat nodig is, kunt u met de school afspraken maken over begeleiding voor uw kind.

Problemen bij vinden van een school

Wordt u het niet eens met de school over het passende aanbod? Dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent.