Wie bepaalt welke eindtoets mijn kind maakt?

De basisschool bepaalt welke eindtoets uw kind maakt. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad. De eindtoets is verplicht voor alle leerlingen in groep 8.

Keuzemogelijkheden eindtoets

Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

Voorwaarden inhoud en afname eindtoets

Er zijn bepaalde voorwaarden waar alle eindtoetsen aan moeten voldoen. Deze voorwaarden gelden voor de inhoud en de manier van afname van de eindtoets.