Maatregelen zodat mensen met schulden genoeg inkomen overhouden

Als mensen schulden hebben kan er beslag gelegd worden op hun inkomen. Wanneer dat gebeurt moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven. Dit minimale bedrag heet de beslagvrije voet. In sommige gevallen wordt er extra rekening gehouden met de specifieke situatie van de persoon die schulden heeft. Zij hebben dan te maken met een zogenoemde Vrij te laten bedrag (Vtlb).  

De beslagvrije voet berekenen

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen. Om te zorgen dat de beslagvrije voet goed wordt berekend, zijn een aantal dingen belangrijk:

  • Beslagleggers berekenen de beslagvrije voet zelf met de juiste gegevens.
    Dit doen zij met gegevens die direct komen uit de bestaande registraties, zoals de UWV-polisadminstratie en de Basisregistratie Personen. Mensen hoeven dus niet zelf inkomsten en uitgaven door te geven. Sommige informatie moeten mensen nog wel zelf aanleveren.
  • 1 coördinerende deurwaarder bij meer beslagen
    Mensen met meer dan 1 beslag op het inkomen, hebben 1 aanspreekpunt. Deze coördinerende deurwaarder berekent de beslagvrije voet. Dit voorkomt dat verschillende beslagleggers geld inhouden en iemand hierdoor te weinig overhoudt om van te leven. 
  • De beslagvrije voet controleren
    Bij beslag op inkomen, kunnen mensen nu zelf de berekening van de beslagvrije voet controleren op uwbeslagvrijevoet.nl. De beslaglegger stuurt altijd een brief met het beslag, de hoogte van de beslagvrije voet en de gegevens die hiervoor zijn gebruikt.

Vrij te laten bedrag (Vtlb)

Mensen die in de schuldsanering zitten of een minnelijk schuldhulpverleningstraject volgen via de gemeente, hebben te maken met een zogenoemd Vrij te laten bedrag (Vtlb). Net zoals de beslagvrije voet is het VTLB een minimumbedrag dat iemand met schulden overhoudt om van te leven. Het VTLB is opgebouwd uit de beslagvrije voet en het nominale bedrag. Het nominale bedrag is een bijtelling die rekening houdt met de specifieke situatie van degene die schulden heeft.  Als diegene bijvoorbeeld alimentatie moet betalen, wordt dit bedrag meegenomen in het VTLB.