Hoe weet ik of mijn beslagvrije voet klopt?

Als u schulden heeft en beslag wordt gelegd op uw inkomen, heeft u recht op een minimum bedrag (de beslagvrije voet) om van te leven. Hoe hoog deze beslagvrije voet voor u is, staat op het overzicht van uw beslagvrije voet dat u van de beslaglegger krijgt. Meer informatie over de beslagvrije voet staat op uwbeslagvrijevoet.nl.

Check uw beslagvrije voet

Van de beslaglegger ontvangt u een brief. Hierin staat uw beslagvrije voet en wat u moet aflossen. Minimaal 5% van uw netto inkomen gaat naar de schuldeisers. Ook staan er gegevens over uw inkomen, leefsituatie en woonsituatie. Controleer of deze gegevens kloppen. Met de rekentool van Uwbeslagvrijevoet kunt u narekenen of uw beslagvrije voet juist is. Verandert uw inkomen, woon- of leefsituatie? Dan kan uw beslagvrije voet hoger of lager worden.

Neem contact op met de beslaglegger als beslagvrije voet niet klopt

Het kan gebeuren dat uw situatie is veranderd en er op een groter deel van uw inkomen beslag wordt gelegd. U houdt dan misschien te weinig geld over om van te leven. Bijvoorbeeld omdat u  een wisselend inkomen heeft of u hoge woonkosten of zorgkosten heeft. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de beslaglegger. Het liefst binnen 4 weken. De contactgegevens staan op de brief van de beslaglegger.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 en beslagvrije voet

Het minimumloon gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog. Uw beslagvrije voet kan daardoor misschien ook omhoog. U kunt dit controleren met de rekentool van Uwbeslagvrijevoet.  U heeft hiervoor uw loonspecificatie van uw werkgever of uitkeringsinstantie nodig met het nieuwe minimumloon.

Lees meer over wat de verhoging van het minimumloon betekent voor mensen met schulden die te maken hebben met beslag op hun inkomen.

Berekening verhoging beslagvrije voet zelf aanvragen

Uw beslagvrije voet gaat niet automatisch omhoog. Uw beslaglegger weet namelijk niet of en hoeveel uw loon of uitkering omhoog gaat per 1 januari 2023. U moet dan ook zelf een nieuwe berekening aanvragen bij de beslaglegger. Deze kijkt dan of uw beslagvrije voet omhoog kan. De contactgegevens staan op de brief van de beslaglegger.

Als er meer dan één beslag op uw inkomen loopt, geef dit dan door aan de beslaglegger die als eerste beslag heeft gelegd. Dit is meestal een deurwaarder. De contactgegevens staan op het overzicht van uw beslagvrije voet die u van deze beslaglegger heeft ontvangen.

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente of heeft de Belastingdienst uw beslagvrije vastgesteld? Dan hoeft u niets te doen. De beslagvrije voet wordt dan automatisch opnieuw berekend.

Wijzigingen inkomen doorgeven aan beslaglegger

Uw beslaglegger heeft gegevens over uw nieuwe inkomen nodig voor een nieuwe berekening van de beslagvrije voet. Stuur daarom uw loonspecificatie of brief van uw werkgever of uitkeringsinstantie met daarin het gewijzigde inkomen per 1 januari 2023 zo snel mogelijk in januari naar de beslaglegger.

Meer informatie over de beslagvrije voet

Meer informatie over de beslagvrije voet leest u op de website Uwbeslagvrijevoet.nl.