Hoe weet ik of mijn beslagvrije voet klopt?

Als u schulden heeft en beslag wordt gelegd op uw inkomen, heeft u recht op een minimum bedrag (de beslagvrije voet) om van te leven. Hoe hoog deze beslagvrije voet voor u is, staat op het overzicht van uw beslagvrije voet dat u van de beslaglegger krijgt. Meer informatie over de beslagvrije voet staat op uwbeslagvrijevoet.nl.

Check uw beslagvrije voet

Van de beslaglegger ontvangt u een brief. Hierin staat uw beslagvrije voet en wat u moet aflossen. Minimaal 5% van uw netto inkomen gaat naar de schuldeisers. Ook staan er gegevens over uw inkomen, leefsituatie en woonsituatie. Controleer of deze gegevens kloppen. Met de rekentool van Uwbeslagvrijevoet kunt u narekenen of uw beslagvrije voet juist is. Verandert uw inkomen, woon- of leefsituatie? Dan kan uw beslagvrije voet hoger of lager worden.

Neem contact op met de beslaglegger als beslagvrije voet niet klopt

Het kan gebeuren dat uw situatie is veranderd en er op een groter deel van uw inkomen beslag wordt gelegd. U houdt dan misschien te weinig geld over om van te leven. Bijvoorbeeld omdat u een wisselend inkomen heeft of u hoge woonkosten of zorgkosten heeft. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de beslaglegger. Het liefst binnen 4 weken. De contactgegevens staan op de brief van de beslaglegger.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 en beslagvrije voet

Het minimumloon gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog. Uw beslagvrije voet kan daardoor misschien ook omhoog. U kunt dit controleren met de rekentool van Uwbeslagvrijevoet.  U heeft hiervoor uw loonspecificatie van uw werkgever of uitkeringsinstantie nodig met het nieuwe minimumloon.

Lees meer over wat de verhoging van het minimumloon betekent voor mensen met schulden die te maken hebben met beslag op hun inkomen.

Berekening verhoging beslagvrije voet zelf aanvragen

Uw beslagvrije voet gaat niet automatisch omhoog. Uw beslaglegger weet namelijk niet of en hoeveel uw loon of uitkering omhoog is gegaan per 1 januari 2023. U moet dan ook zelf een nieuwe berekening aanvragen bij de beslaglegger. De contactgegevens staan op de brief van de beslaglegger.

Voordat u contact opneemt met de beslaglegger moet u zelf controleren of uw beslagvrije voet omhoog kan. U kunt dit zelf controleren of vraag hier hulp bij.

Hoe controleert u of uw beslagvrije voet omhoog kan?

Bekijk het stappenplan verhoging minimumloon en beslagvrije voet.

Meer informatie over de beslagvrije voet

Meer informatie over de beslagvrije voet leest u op de website Uwbeslagvrijevoet.nl.