Schulden aanpakken

Te veel mensen in Nederland kampen met ernstige geldzorgen, problematische schulden of leven rond de armoedegrens. Door grote inflatie en de hoge gasprijzen zijn daar nog meer mensen bij gekomen. Het kabinet wil meer mensen met problematische schulden helpen.

Doel: armoede en schulden halveren

Het kabinet wil het aantal mensen in armoede en met (problematische) schulden sterk terugdringen. De ambitie is om:

 • Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2025 te halveren (ten opzichte van 2015);
 • Het aantal personen in armoede en het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halveren (ten opzichte van 2015).

De aanpak bouwt voort op het actieplan Brede Schuldenaanpak.

Extra hulp bij inflatie en hoge energieprijzen

De grote inflatie en de hoge gasprijzen in 2022 hebben bij veel mensen gezorgd voor geldzorgen. Zelfs bij huishoudens die eerder wel konden rondkomen. Om de energierekening en de huur betaalbaar te houden zijn de volgende maatregelen genomen:  

 • In november en december 2022 kregen alle Nederlandse huishoudens 2 keer € 190 compensatie voor de hoge energierekening.
 • Mensen met een laag inkomen konden in 2022 energietoeslag aanvragen via hun gemeente. Deze toeslag wordt ook in 2023 uitgekeerd.
 • Op 1 januari 2023 is een prijsplafond ingevoerd. Dit zorgt bij veel mensen voor een verlaging van de energierekening.
 • Begin 2023 konden huishoudens extra steun aanvragen voor de energierekening bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.
 • Het kabinet heeft 300 miljoen euro vrijgemaakt voor de isolatie van woningen en de inzet van energiefixers. Zij adviseren hoe mensen hun energieverbuik op korte termijn kunnen verlagen.
 • Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 een huurverlaging.
 • Vanaf 1 juli 2024 geldt voor 510.000 huurders de nieuwe huurprijs van € 575 per maand.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan het realiseren van genoeg betaalbare woningen.
 

Beslagvrije voet eenvoudiger gemaakt

Als mensen schulden hebben kan er beslag worden gelegd op hun inkomen. Wanneer dat gebeurt moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven. Dit minimale bedrag heet de beslagvrije voet. In 2021 zijn de regels rond de beslagvrije voet eenvoudiger gemaakt. Meer informatie over hierover staat op de website uw beslagvrije voet

Herziening van het beslag- en executierecht

De Wet Herziening van het beslag- en executierecht komt tegemoet aan het bestaansminimum van schuldenaren. Het heeft 3 uitgangspunten:

 • Bestaansminimum schuldenaar moet worden geborgd
  Dit gebeurt onder andere door te regelen dat bij beslag op een bankrekening de schuldenaar over een bepaald bedrag blijft beschikken om in zijn eerste levensbehoeften te voorzien. Daarnaast wordt de lijst van zaken die een deurwaarder niet in beslag mag nemen uitgebreid. Zaken die de schuldenaar nodig heeft voor de dagelijkse levensbehoeften komen op de lijst te staan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld gezelschapsdieren.
 • Beslag en executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden 
  De afhandeling van het beslag kan op de volgende manieren sneller en goedkoper:
  • de deurwaarder mag roerende zaken online verkopen;
  • de deurwaarder mag een executieverkoop online aankondigen;
  • de deurwaarder mag vanachter zijn bureau auto’s in beslag nemen via het kentekenregister.
 • Bij te hoge kosten geen beslag of executie
  Er mag geen beslag en executie plaatsvinden als te verwachten is dat de kosten hiervan hoger zijn dan de opbrengsten.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Het kabinet wil mensen met schulden beter beschermen. En meer duidelijkheid geven over welke rechten en plichten zij hebben als zij te maken krijgen met een incassodienstverlener. Daarom gaat de Wet kwaliteit incassodienstverlening in op 1 april 2024. 

Regels voor incassodienstverleners

Met de wet komen er nieuwe regels voor incassodienstverleners . Incassodienstverleners moeten zich registeren bij Justis. Zij moeten zich registreren binnen een jaar nadat de wet is in gegaan. Het incassoregister is openbaar en voor iedereen in te zien.  De Inspectie Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het toezicht op incassodienstverleners en kan handhaven wanneer incassodienstverleners zich niet aan de regels houden.

In dit informatieblad vindt u meer over de Wet kwaliteit incassodienstverlening.

Lees meer over de nieuwe regels op de website van Ondernemersplein.

Gemeenten kunnen schulden sneller signaleren

Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen.