Waar moet ik schuldhulpverlening aanvragen?

Voor hulp bij uw schulden kunt u zich melden bij uw gemeente. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. De gemeente kijkt of ze u kan helpen bij uw schulden. Dit heet een minnelijk traject.

Melding bij gemeente voor hulp bij schulden

Nadat u zich gemeld heeft, krijgt u te horen wat u aan hulp kunt verwachten. De gemeente vraagt u om informatie over uw financiële situatie. De gemeente stelt zelf vast of u recht heeft op schuldhulpverlening.

Hoe lang moet ik wachten op schuldhulpverlening?

Binnen 4 weken nadat u zich bij de gemeente heeft gemeld, hoort u welke hulp u kunt verwachten.

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw melding of u hulp krijgt. Deze periode kan langer duren  als de gemeente nog niet genoeg gegevens heeft over uw geldzaken.

Hulp bij bedreigende schulden

Komt u door uw schulden in een bedreigende situatie? Dan moet de gemeente u binnen 3 dagen na uw melding helpen. Een bedreigende situatie is bijvoorbeeld als:

  • u uit uw huis wordt gezet;
  • uw gas, water of elektriciteit wordt afgesloten.

Minnelijk traject schuldhulpverlening

Bij een minnelijk traject probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. De gemeente kan hiervoor ook een schuldhulpverlener inschakelen. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u beroep doen op het wettelijke traject.

Schuldbemiddeling

Beslist de gemeente dat u in aanmerking komt voor een minnelijk traject? Dan benadert de gemeente uw schuldeisers over de (gedeeltelijke) aflossing van de schulden. Dit heet schuldbemiddeling. Het verloop van dit traject hangt af van de medewerking van uw schuldeisers.

Schuldsanering

De gemeente kan u ook een lening (saneringskrediet) geven waarmee u al uw schulden aflost. U heeft dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de gemeente. Dit heet schuldsanering.

Wettelijk traject schuldhulpverlening

Is een minnelijk traject onmogelijk? Dan kunt u aan de rechter om schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) vragen. Dit heet het wettelijk traject.

Lees meer over de aanvraag bij de rechtbank van een wettelijke schuldsaneringsregeling.

Wanneer geen recht op schuldhulpverlening via gemeente

Als u illegaal in Nederland verblijft, heeft u geen recht op schuldhulpverlening via de gemeente. Daarnaast kan uw gemeente schuldhulpverlening weigeren als:

  • u zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken;
  • u zich ernstig misdraagt tegen medewerkers van de gemeente;
  • u fraude heeft gepleegd.

De gemeente beslist per geval over de weigering van schuldhulpverlening. Daarbij kijkt de gemeente naar uw situatie.

Bezwaar tegen besluit gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over aanbod of weigering van schuldhulpverlening? Dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de gemeente zelf.

Klacht over schuldhulpverlening door gemeente

Heeft u een klacht over de uitvoering van de schuldhulpverlening door uw gemeente? Dan kunt u deze indienen bij de gemeente zelf. De gemeente moet uw klacht onderzoeken.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke of aan de Nationale ombudsman.

U kunt geen klacht indienen bij de minister of staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).