Wanneer krijg ik te maken met een incassobureau?

Als u een rekening niet of niet op tijd betaalt kan de organisatie of persoon bij wie u een schuld heeft (de schuldeiser) u aanmanen om de rekening te betalen. De schuldeiser kan hiervoor ook een incassobureau inschakelen. Een incassobureau stuurt u 1 of meerdere herinneringen (aanmaningen). U moet deze binnen 14 dagen betalen.

Betaalt u na aanmaningen van het incassobureau nog steeds niet? Dan kan de rechter u veroordelen tot het betalen van uw schuld plus alle kosten.

Schuldeiser schakelt incassobureau in

Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt, kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. U krijgt te maken met het volgende:

  • De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen.
  • U krijgt 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen.
  • Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen. In de betalingsherinnering moet staan hoe hoog de incassokosten zijn als u niet (op tijd) betaalt.
  • Betaalt u nog niet? Dan kan de rechter u veroordelen tot het betalen van uw schuld plus alle kosten.
  • De schuldeiser kan met het vonnis van de rechter een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zo kan hij u dwingen om te betalen. De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op een deel van uw inkomen of uitkering. Hij kan ook beslag leggen op uw bankrekening, inboedel en eventueel zelfs op uw huis.

Meer informatie hierover vindt u bij Schulden & incasso op de website van het Juridisch Loket.

Incassobureau mag geen beslag leggen

Een incassobureau mag volgens de wet minder dan een gerechtsdeurwaarder. Een incassobureau mag geen beslag leggen op uw goederen, bijvoorbeeld uw spullen of uw loon. Een incassobureau mag ook geen officiële documenten uitbrengen, zoals een dagvaarding.