Hoe krijg ik informatie over het onderzoek of de eventuele strafzaak?

De politie informeert u over haar onderzoek. Is er een verdachte opgepakt? Dan informeert het Openbaar Ministerie (OM) u over de eventuele strafzaak.

Het OM vertelt u wat er gaat gebeuren en wat uw rechten zijn. U mag ook zelf informatie vragen over uw zaak aan de politie of het OM. U kunt ook informatie over uw aangifte, het onderzoek en de eventuele strafzaak vragen bij het Slachtofferloket.

Welke informatie krijgt u na uw aangifte

U krijgt de volgende informatie:

Wat de politie doet na uw aangifte

De politie laat u weten wat zij doet na uw aangifte. Onderzoekt de politie uw aangifte niet? Of stopt de politie haar onderzoek, zonder dat er een verdachte is gevonden? Dan moet de politie u laten weten waarom zij dit doet. Bent u het daarmee niet eens? Dan kunt u een brief sturen naar de officier van justitie. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

Als een verdachte is gevonden

De politie of de officier van justitie laat het u weten als in uw zaak een verdachte is gevonden.

Als er geen strafzaak komt

Beslist de officier van justitie dat er geen strafzaak komt? Dan laat de officier van justitie u weten waarom niet. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen bij het Gerechtshof. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Als er wel een strafzaak komt

Beslist de officier van justitie dat er een strafzaak komt? Dan stuurt de officier van justitie de strafzaak naar de rechter. U krijgt dan de volgende informatie:

  • Waarvoor de verdachte vervolgd wordt.
  • Waar en wanneer de strafzaak is.
  • Welke straf de rechter de verdachte geeft.
  • Of de verdachte of het OM in hoger beroep gaat of niet.
  • Of u schadevergoeding krijgt. En of de overheid u alvast een deel van dit bedrag betaalt.
  • Zit de dader in de gevangenis? Dan krijgt u informatie als hij verlof heeft, wordt vrijgelaten of is ontsnapt.

Wat als mijn contactgegevens veranderen?

De politie en het OM hebben uw contactgegevens nodig om u te kunnen informeren. Gaat u verhuizen of heeft u een nieuw telefoonnummer of mailadres? Geef dit dan door aan de politie, het Openbaar Ministerie of het Slachtofferloket.

Hoe krijg ik informatie over in beslag genomen spullen?

Zijn uw spullen in beslag genomen als bewijsmateriaal voor de strafzaak? Dan heeft u het recht om te weten waar uw spullen zijn. En of u ze terugkrijgt en wanneer. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het terugvragen van uw spullen. Meer informatie over de inbeslagname van voorwerpen vindt u op de website van het OM.