Spermadonatie of eiceldonatie kan in Nederland alleen als de donor gegevens over zichzelf achterlaat. Dit geldt sinds 1 juni 2004. Voor deze datum kon de spermadonor of eiceldonor ook anoniem blijven. De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) registreert de gegevens van de donor. Op verzoek verstrekt de Sdkb deze gegevens aan het donorkind, de ouders of de huisarts. Bij een verzoek om gegevens vóór 1 juni 2004 controleert de Sdkb of er toestemming is van de donor.