Welke gegevens van een spermadonor of eiceldonor kan ik opvragen?

Kinderen van een kunstmatige bevruchting mogen een aantal gegevens over de spermadonor of eiceldonor opvragen. Dit kan bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

Welke donorgegevens opvragen?

Donorkinderen mogen de volgende gegevens opvragen van een spermadonor of eiceldonor. Per leeftijdsgroep gelden daarbij de volgende regels:

Donorgegevens opvragen

Om donorgegevens op te vragen, kunt u een aanvraagformulier van de Sdkb gebruiken. Er is een apart aanvraagformulier voor donorkinderen, voor ouders en voor huisartsen.

Huisarts en medische gegevens spermadonor of eiceldonor

Alleen de huisarts van het donorkind kan de opgeslagen medische gegevens van de donor opvragen. Bijvoorbeeld erfelijke gegevens of de bloedgroep.

Registratie donorgegevens

Een arts of instelling die de kunstmatige bevruchting verricht, is verplicht om de gegevens van donoren van sperma en eicellen te verzamelen. De arts of instelling moet deze gegevens doorgeven aan de Sdkb.

Deze stichting registreert sinds 2004 de gegevens van spermadonoren, eiceldonoren en embryodonoren. De stichting bewaart de gegevens minstens 80 jaar in een centraal register.

Donor geeft geen toestemming

De toestemming van de donor is alleen nodig om voornaam, achternaam, geboortedatum en woonplaats te geven. Geeft de donor hiervoor geen toestemming, dan zoekt Sdkb uit wat de reden is. Daarna maakt de stichting een belangenafweging. Het belang van het kind staat daarbij voorop (weten van wie je afstamt).

Donorgegevens vóór 1 juni 2004

Heeft een aanvraag voor donorgegevens betrekking op een behandeling vóór 1 juni 2004? Dan bekijkt de Sdkb of er gegevens bekend zijn. Zijn er geen donorgegevens? Dan zoekt de Sdkb contact met de kliniek waar de behandeling heeft plaatsgevonden. En gaat na of de gegevens alsnog ingevoerd kunnen worden.