Kan ik als spermadonor of eiceldonor bezwaar maken tegen het doorgeven van mijn gegevens?

U kunt als spermadonor of eiceldonor in sommige gevallen bezwaar maken als uw donorkind om uw gegevens vraagt. Dit hangt af van het soort gegevens, en van het moment waarop u eicellen of sperma heeft gedoneerd.

Registratie donoren

De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) registreert sinds 1 juni 2004 de gegevens van spermadonoren, eiceldonoren en embryodonoren.

Eiceldonatie en spermadonatie vóór 1 juni 2004

Was u vóór 1 juni 2004 spermadonor of eiceldonor? En heeft u tussen 28 mei 2002 en 1 juni 2004 schriftelijk verklaard dat uw persoonsgegevens nooit doorgegeven mogen worden? Dan kan het donorkind deze gegevens niet krijgen.

Persoonsgegevens alleen met toestemming delen

Heeft u (als donor) geen schriftelijke verklaring ingevuld? En vraagt het donorkind om uw voornaam, achternaam, geboortedatum en woonplaats? Dan vraagt de Sdkb altijd eerst uw toestemming. Zonder uw toestemming geeft de Sdkb deze gegevens niet door aan het donorkind.

Lichamelijke en sociale gegevens zonder toestemming

Om uw lichamelijke en sociale gegevens door te geven, heeft de Sdkb uw toestemming niet nodig. Meer informatie over donorgegevens van vóór 2004 vindt u op de website van de Sdkb.

Eiceldonatie en spermadonatie na 1 juni 2004

Sinds1 juni 2004 geldt de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Vruchtbaarheidsklinieken (fertiliteitsklinieken) moeten vanaf dat moment bij spermadonatie of eiceldonatie de donorgegevens doorgeven aan de Sdkb. De Sdkb registreert deze gegevens vervolgens.

Lichamelijke en sociale gegevens zonder toestemming

Was u na 1 juni 2004 spermadonor of eiceldonor? Dan geeft de Sdkb aan kinderen van 12 tot en met 15 jaar op hun verzoek uw lichamelijke en sociale gegevens. Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan kunnen de ouders deze gegevens opvragen. De Sdkb geeft deze gegevens ook door zonder uw toestemming.

Persoonsgegevens: met toestemming, belang kind voorop

Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen de Sdkb vragen om uw voornaam, achternaam, geboortedatum en woonplaats. Hiervoor vraagt de Sdkb eerst uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van uw persoonsgegevens? Dan moet u uw belang aantonen. Het belang van het kind (weten van wie je afstamt) staat voorop.

Meer informatie over donorgegevens van na 2004 vindt u op de website van de Sdkb.