Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en overvraging subsidieregeling BOSA in 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en overvraging subsidieregeling BOSA in 2023