Kamerbrief over Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en overvraging subsidieregeling BOSA in 2023

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de concept-regeling aan voor de subsidiëring stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling). Daarnaast informeert zij de Tweede Kamer over de binnenkort te verwachten overvraging van de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties in 2023.

Kamerbrief over Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en overvraging subsidieregeling BOSA in 2023