Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering moties meerjarige strategie sportverenigingen en publiek eigendom openbare zwembaden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering moties meerjarige strategie sportverenigingen en publiek eigendom openbare zwembaden