Kamerbrief uitvoering moties meerjarige strategie sportverenigingen en publiek eigendom openbare zwembaden

Minister Helder (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe zij de motie-Mohandis en de motie-Mohandis-Van Nispen wil uitvoeren. De motie-Mohandis vraagt om een meerjarige strategie voor sportverenigingen. De motie-Mohandis-Van Nispen verzoekt de regering samen met gemeenten tot een plan te komen om openbare zwembaden in publieke handen te houden.

Kamerbrief uitvoering moties meerjarige strategie sportverenigingen en publiek eigendom openbare zwembaden