DJI: bezoek en verlof kan weer op alle locaties

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) breidt vanaf 16 juni bezoek en verlof verder uit. In alle gevangenissen kan straks bezoek worden ontvangen vanachter plexiglas. Ook mag je als bezoeker een kind tot en met 4 jaar meenemen. Voor tbs-gestelden en jeugdigen wordt verlof uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdigen mogen naast ouders/wettelijk vertegenwoordigers ook anderen op bezoek komen. De overige maatregelen zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden blijven van kracht.

Per 2 juni zijn de eerste versoepelingen van coronamaatregelen gestart. In 3 gevangenissen is toen een proef gestart met bezoek achter plexiglas en ook in tbs-klinieken en jeugdinrichtingen werd bezoek en verlof op kleine schaal weer mogelijk. De eerste ervaringen zijn goed en er hebben zich in de pilotlocaties geen nieuwe besmettingen onder justitiabelen voorgedaan. Bezoekers en justitiabelen houden zich aan de regels en zijn blij dat bezoek en ook verlof weer mogelijk is. Door de positieve ervaringen is het nu mogelijk om een volgende stap te zetten in de uitbreiding van bezoek en verlof.

Versoepelingen per 16 juni:

  • In alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, wordt bezoek weer toegestaan (maximaal één uur per week één bezoeker).
  • Een bezoeker mag één kind van de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen. Het kind blijft dan bij de bezoeker op schoot.
  • Incidenteel verlof, bijvoorbeeld voor studie, kan weer worden verleend.
  • Bezoek aan tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdinrichtingen mogen vanaf dan ook anderen dan ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.
  • In tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt begeleid verlof geleidelijk uitgebreid. Waar mogelijk wordt onbegeleid verlof voor werk en school toegestaan.