Meer dan 3 miljoen verkeersovertredingen in tweede tertiaal 2023

In het tweede tertiaal van 2023 (mei t/m augustus) zijn 3.139.438 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is een stijging van 6,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.937.812 verkeersboetes opgelegd. De stijging is met name te verklaren door toenemende drukte op de wegen. Daarbij zijn er meer boetes opgelegd voor te hard rijden, handheld telefoongebruik en het niet voldoen aan de helmplicht.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Openbaar Ministerie

Het aantal verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen is licht gestegen van 2.766.195 in 2022 in de maanden mei t/m augustus naar 2.937.129 in de diezelfde periode van 2023. Digitale handhavingsmiddelen zijn bijvoorbeeld flitspalen en trajectcontrolesystemen. Het aantal staande houdingen is dit jaar ook hoger dan vorig jaar. Het aantal verkeersboetes na een staande houding bedroeg in het tweede tertiaal van dit jaar 202.309 tegen 171.617 in dezelfde periode in 2022.

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes werden opgelegd voor te hard rijden: 2.509.571 in het tweede tertiaal van 2023, tegen 2.370.783 in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van deze verkeersovertredingen werd geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen op kenteken. In de maanden mei t/m augustus van 2023 zijn 1.299.223 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal (een stijging van 17,4%), 420.084 met mobiele radarsets, een daling van 2,5%. Ook zijn er 728.708 overtredingen geconstateerd bij trajectcontroles, een daling van 7,4%.

De grote stijging bij de flitspalen ten opzichte van vorig jaar is te verklaren door de inzet van de flexflitser sinds november 2022. Inmiddels zijn er bijna 30 flexflitsers die door het hele land worden ingezet, dit aantal blijft de komende jaren groeien. De daling bij de trajectcontroles is voornamelijk te zien bij de trajectcontrolesystemen op N-wegen, die sinds 2020 actief zijn. Nu deze controles er een tijdje staan, houden bestuurders zich beter aan de maximumsnelheid, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Stijging boetes gebruik mobiele telefoon, overtreden van de helmplicht en fietsverlichting


De categorie ‘overigen’ (waaronder het overtreden van de helmplicht, handheld telefoongebruik en het niet voeren van fietsverlichting vallen), vertoont opvallende stijgingen. In totaal zijn in dit tertiaal van 2023 402.283 boetes opgelegd in deze categorie, tegen 344.993 in dezelfde periode vorig jaar. In de maanden mei t/m augustus van 2023 zijn 30.547 boetes opgelegd voor het overtreden van de helmplicht, tegen 13.380 boetes in dezelfde periode een jaar eerder. De invoering van de helmplicht snorfiets (1 januari 2023) verklaart het hogere aantal boetes in dit tertiaal. In het tweede tertiaal van dit jaar zijn weer meer overtredingen geconstateerd voor handheld telefoongebruik ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Werd vorig jaar bij 66.150 mensen gezien dat zij als bestuurder een mobiele telefoon in hun hand hielden, dit jaar was dat het geval bij 72.609 mensen. Voor het ontbreken van goede en veilige fietsverlichting zijn in het tweede tertiaal dit jaar 5.965 boetes opgelegd, tegen 3.996 boetes in dezelfde periode in 2022.

Buitenlandse verkeersovertreders

In het tweede tertiaal van 2023 zijn 359.110 verkeersboetes naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 358.108 boetes in dezelfde periode in 2022.
 

  • Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie.