Kan ik mijn buitenlandse straf uitzitten in Nederland?

Mogelijk kunt u uw straf in Nederland uitzitten als u in het buitenland een gevangenisstraf moet uitzitten. Daarvoor heeft Nederland met verschillende landen een verdrag gesloten. Met landen van de Europese Unie (EU) gelden andere afspraken dan met landen buiten de EU.

Gevangenisstraf buiten de EU uitzitten in Nederland

Nederland heeft met verschillende landen buiten de Europese Unie een verdrag waardoor u mogelijk uw straf in Nederland kunt uitzitten. De voorwaarden hiervoor staan in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS).

U moet zelf een verzoek indienen om uw straf in Nederland uit te zitten:

 • U dient het verzoek in bij de directie van de gevangenis.
 • U kunt uw advocaat vragen u hiermee te helpen.

Meer informatie in de informatiebladen over de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Voorwaarden straf buiten de EU uitzitten in Nederland

Om uw straf in Nederland uit te kunnen zitten, moet u aan voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

 • De straf moet definitief zijn.
 • De veroordeling is voor een daad die in Nederland ook strafbaar is.

Alle voorwaarden staan in de brochure WOTS Straf uitzitten in Nederland?

Gevangenisstraf binnen de EU uitzitten in Nederland

Als u een gevangenisstraf binnen de Europese Unie (EU) heeft gekregen, dan kunt u uw straf in Nederland uitzitten. Hierover hebben de landen van de EU afspraken gemaakt. De regels hiervoor staan in de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS).

De wet geldt ook als u in een EU-land een veroordeling hebt voor een alternatieve of voorwaardelijke straf.

Voorwaarden straf binnen de EU uitzitten in Nederland

Om uw straf in Nederland uit te kunnen zitten, moet u aan voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

 • De straf moet definitief zijn.
 • De veroordeling is voor een daad die in Nederland ook strafbaar is.

Regels straf binnen Nederland uitzitten

Om de straf uit een EU-land in Nederland uit te zitten, gelden onder andere de volgende regels:

 • Nederland past de straf niet aan. De gevangenisstraf die u in het buitenland krijgt, gaat in Nederland door tenzij die straf hoger is dan de maximale straf in Nederland. 
 • Als een EU-land besluit u over te dragen, mag dit zonder uw toestemming. Wel kunt u bezwaar aantekenen. 

Vragen over buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een speciale informatielijn voor de WETS en WOTS. Het nummer is (088) 07 25 963.

Alternatieve of voorwaardelijke straf in Nederland voldoen

Heeft u een alternatieve of voorwaardelijke straf in een EU-land? Dan kunt u deze in Nederland uitvoeren. Dat kan in de volgende gevallen:

 • U bent een Nederlander.
 • U bent een vreemdeling met een verblijfsvergunning.
 • U hebt in Nederland uw vaste woonplaats of verblijfplaats.
 • U bent terug in Nederland of wil terugkeren.
 • Het EU-land dat u veroordeelt, heeft de EU-regels omgezet in een eigen, nationale wet. Zo niet: dan kunt u geen gebruik maken van de WETS.
 • Er is geen beroep meer mogelijk tegen de straf (onherroepelijk vonnis).
 • De taakstraf is langer dan 80 uur.
 • De verplichting of de proeftijd die u krijgt duurt langer dan 6 maanden.

Het openbaar ministerie beslist binnen 60 dagen of Nederland de straf overneemt.