Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?

Een detentieverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de afdeling D&R (Detentie en Reïntegratie) van de penitentiaire inrichting. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Aanvraag detentieverklaring

Bij de meeste gevangenissen of justitiële inrichtingen kan alleen de gedetineerde zelf een detentieverklaring aanvragen. Soms moet een advocaat of een (zorg)instelling dat (schriftelijk) doen. Kijk op de website van de gevangenis of justitiële inrichting wie de detentieverklaring moet aanvragen.

Detentieverklaring om basisverzekering stop te zetten

Zit u in een gevangenis of justitiële inrichting, dan moet uw basisverzekering voor ziektekosten stopzetten. U geeft aan uw zorgverzekeraar door van wanneer tot wanneer u in detentie zit. Uw verzekeraar heeft een kopie van uw detentieverklaring of ontslagbewijs nodig.

Ontslagbewijs gevangenis in het buitenland

Zat u in een gevangenis in het buitenland en heeft u een ontslagbewijs nodig? Bijvoorbeeld voor de zorgverzekeraar. Dan heeft u een ontslagbewijs nodig uit die gevangenis.

Kreeg u dit niet mee uit de gevangenis? Vraag dan een verklaring van detentie in het buitenland op bij Bureau Buitenland van Reclassering Nederland. Om die te krijgen moet u wel bekend zijn bij het Bureau Buitenland.

Detentieverklaring opvragen als gevangenis is gesloten

Mogelijk is de gevangenis waar u verbleef gesloten. Vraag dan uw detentieverklaring op bij de Divisie Individuele Zaken. Stuur daarvoor een e-mail naar: dizcontactcenter@dji.minjus.nl. Stuur een kopie van uw legitimatie mee. En geef aan om welke periode en inrichting het gaat.

Lees hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) maakt.