Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?

Een detentieverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de afdeling D&R (Detentie en Reïntegratie) van de penitentiaire inrichting. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Detentieverklaring bij opschorten basisverzekering in gevangenis

Bent u gedetineerd in een gevangenis of justitiële inrichting? Dan moet u uw basisverzekering voor ziektekosten stopzetten. U moet zelf aan uw zorgverzekeraar doorgeven van wanneer tot wanneer u in detentie zit. Uw verzekeraar vraagt vervolgens om een detentieverklaring.

Ontslagbewijs gevangenis in het buitenland

Zat u in een gevangenis in het buitenland?  Dan moet u een ontslagbewijs uit die gevangenis hebben. Kreeg u dit niet mee uit de gevangenis? Dan kunt u bij Stichting Reclassering Nederland een detentieverklaring vragen.

Detentieverklaring opvragen als gevangenis is gesloten

Als de gevangenis waar u verbleef is gesloten kunt u uw detentieverklaring opvragen bij de Divisie Individuele Zaken. Stuur daarvoor een e-mail naar dizcontactcenter@dji.minjus.nl  Stuur een kopie van uw legitimatie mee en geef aan om welke periode en inrichting het gaat.

Lees hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) maakt.