Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?

Een detentieverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de afdeling Detentie en Reïntegratie van de penitentiaire inrichting. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Aanvraag detentieverklaring

Bij de meeste gevangenissen of justitiële inrichtingen kan alleen de gedetineerde zelf een detentieverklaring aanvragen. Soms moet een advocaat of een (zorg)instelling dat (schriftelijk) doen.

Meer informatie over aanvragen van de detentieverklaring staat op de site van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).