Modernisering Wetboek van Strafvordering advies NOVA

Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.