Modernisering Wetboek van Strafvordering advies platform BOD

Advies van het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten (Platform BOD) bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.