Documenten bij 2e deelbesluit Woo-verzoek SMART-L-radar

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de zogeheten SMART-L-radar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Documenten bij 2e deelbesluit Woo-verzoek SMART-L-radar