Zijn elektromagnetische velden gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Elektromagnetische velden komen voor rond hoogspanningslijnen, antennes, elektrische apparaten, mobiele telefoons en huishoudelijke apparaten. In Nederland gelden regels voor elektromagnetische velden. Deze elektromagnetische velden mogen niet sterker zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in die regels. Voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Wetenschappelijke organisaties doen nog onderzoek naar de effecten op de lange termijn.

Elektromagnetische velden zijn niet radioactief

Elektromagnetische velden hebben niet dezelfde effecten als radioactief materiaal wat ioniserende straling uitzendt. Ze beschadigen bijvoorbeeld geen weefsel of DNA.

Limieten voorkomen schade aan gezondheid

Als elektromagnetische velden sterk genoeg zijn, kunnen ze wel op andere manieren invloed hebben op een lichaam. Wat voor invloed dat is, hangt af van de frequentie van het veld.

Sterke velden met een lage frequentie kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen. Hoogspanningslijnen zijn een voorbeeld van sterke velden met een lage frequentie. In Nederland is nergens een onveilige situatie onder de draden van een hoogspanningslijn.

Antennes, zendmasten, wifi en mobiele telefoons veroorzaken velden met een hoge frequentie. Als deze velden sterk genoeg zijn, kan een lichaam daarvan te warm worden. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft daarom grenzen voor de maximale sterkte opgesteld. In Nederland mogen elektromagnetische velden niet boven deze limieten uit komen. 

Onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden

Nog niet alle mogelijke gezondheidseffecten van EMV’s op de lange termijn zijn bekend. Daarom doen verschillende organisaties hier onderzoek naar. Een overzicht van alle onderzoeken en hun resultaten staat op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid.

Wetgeving voor elektromagnetische velden

De Rijksoverheid heeft verschillende regels voor het plaatsen van hoogspanningsmasten en antennes. En voor het werken met elektromagnetische velden. Deze regels voorkomen dat burgers en werknemers onnodig worden blootgesteld aan elektromagnetische velden.