Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van uw opleiding. Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. Het advies kan negatief zijn. U moet dan stoppen met uw opleiding. Dit is het geval als u niet genoeg studiepunten heeft en voor u geen bijzondere omstandigheden gelden.

Bekijk veelgestelde vragen over hoger onderwijs en het coronavirus.

Regels rondom het BSA

De universiteit of hogeschool moet bij een bindend studieadvies met een aantal zaken rekening houden.

  • U moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
  • U moet na het 1e semester een waarschuwing krijgen. U weet dan dat u bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zult krijgen.
  • Er moet gekeken worden naar uw persoonlijke omstandigheden. Zoals een handicap, bijzondere familie-omstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap.
  • U heeft het recht om gehoord te worden.

Alle regels die gelden bij een BSA staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding.

Klacht studiebegeleiding of bezwaar tegen BSA

Bent u ontevreden over de begeleiding van uw studie of over het studieadvies? Dan kunt u een klacht indienen bij uw onderwijsinstelling. Vraag uw opleiding naar het studentenstatuut.  Hierin staat wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. U kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling.