Na de tbs

Vindt de rechter dat een terbeschikkinggestelde (tbs’er) veilig kan terugkeren in de maatschappij zonder kans op terugval? Dan beëindigt hij de tbs.

Advies tbs-kliniek over einde tbs

De tbs-kliniek adviseert de rechter of een tbs’er klaar is voor terugkeer in de maatschappij. De rechter beslist onafhankelijk en kan dus afwijken van het advies van de tbs-kliniek.

Voorwaarden bij einde tbs

Een rechter legt bij beëindiging van een tbs-maatregel meestal voorwaarden op. De tbs’er moet zich bijvoorbeeld houden aan een:

  • contactverbod;
  • locatieverbod;
  • alcoholverbod;
  • drugsverbod.

Deze voorwaarden duren maximaal 9 jaar. De reclassering houdt deze hele periode toezicht. Als de tbs'er zich niet aan de voorwaarden houdt, kan hij weer worden opgenomen in de kliniek.

Toezicht op ex-tbs’ers

Langdurig of zelfs levenslang toezicht is mogelijk op tbs’ers en andere daders van zedenmisdrijven of geweldmisdrijven. Dit moet voorkomen dat ze opnieuw een misdrijf plegen. Dit staat in de wet Langdurig toezicht.

Geen einde aan tbs

Als de tbs-behandeling de kans op terugval onvoldoende vermindert, kan de behandeling gericht op terugkeer in de maatschappij (tijdelijk) worden stopgezet. De tbs'er gaat dan naar een longstay-afdeling.