Tbs-klinieken en longstay-afdelingen

Als iemand tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd, wordt hij opgenomen in een tbs-kliniek. Blijft een terbeschikkinggestelde (tbs’er) ondanks behandeling toch gevaarlijk voor de maatschappij? Dan gaat hij naar een verblijfsafdeling voor lange duur (longstay).

Longstay-afdeling

Soms kan een tbs’er ondanks behandeling niet veilig terugkeren in de maatschappij. Bijvoorbeeld omdat hij niet meewerkt aan zijn behandeling. Dan kan hij op een longstay-afdeling (afdeling voor langdurig verblijf) van een tbs-kliniek worden geplaatst.

De tbs'er krijgt op een longstay-afdeling geen intensieve behandeling voor de stoornis. Centraal staan psychische en medische zorg en de benodigde beveiliging. Het verblijf is niet gericht op terugkeer in de maatschappij. Daarom krijgt de tbs'er geen verlof om hem voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij.

Aantal tbs-klinieken

Er zijn 11 tbs-klinieken in Nederland. Daarvan zijn 2 tbs-klinieken van de Rijksoverheid. Bij de 9 particuliere klinieken koopt de Rijksoverheid de zorg voor tbs’ers in.

Grondrechten tijdens tbs

Normaal gesproken gelden voor iedereen grondrechten vanuit de grondwet. Voor een tbs’er geldt een aantal grondrechten niet meer. Bijvoorbeeld het recht op onaantastbaarheid van het lichaam omdat tbs'ers verplichte urinecontroles krijgen.