Jaarverslag CIOT 2014

De minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks een verslag op waarin voor wat betreft de opsporing van strafbare feiten melding wordt gemaakt van het aantal malen waarin door tussenkomst van het informatiepunt aan een bevoegde autoriteit informatie is versterkt.

Jaarverslag CIOT 2014 (PDF | 2 pagina's | 55 kB)