Beslisnota over de voortgezette inwerkingtreding van artikel 126jj Sv

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.   

Beslisnota over de voortgezette inwerkingtreding van artikel 126jj Sv (PDF | 2 pagina's | 79 kB)