Beslisnota bij Kamerbrief inzake VKC verzoek tapsystemen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief inzake VKC verzoek tapsystemen (PDF | 4 pagina's | 169 kB)