Plannen voor 5G

In 2020 veilt de Rijksoverheid de eerste frequenties waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden. Die nieuwe technologie is nodig omdat het mobiele dataverbruik groeit. Met 5G heeft Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk.

Sneller netwerk voor groeiend dataverbruik

Het mobiele dataverbruik  groeit. Bijvoorbeeld door onderweg films te kijken, het gebruik van drones in de landbouw, machines in de industrie en zelfrijdende auto’s. Daarom moet Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel netwerk voor mobiele telecommunicatie krijgen: het 5G-netwerk.

Veiling frequenties voor 5G tussen 2020 en 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal in het voorjaar van 2020 de 700-, 1400- en 2100-MHz-frequenties voor het 5G-netwerk veilen. In de jaren daarna volgt een verdeling van de 3,5GHz-frequenties en de 26 GHz-frequenties. De winnaars van een veiling mogen die frequenties gebruiken. Bijvoorbeeld om mobiel internet aan te bieden. Nederland moet zich houden aan Europese afspraken over het verdelen van frequenties.

Plaatsing antennes

De 5G-frequentie gebruikt in de toekomst bestaande antennes en nieuwe, kleinere antennes. Bedrijven die deze nieuwe antennes willen plaatsen, moeten zich houden aan het beleid voor de plaatsing van antennes.

Straling van 5G-antennes meten

Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale limieten voor elektromagnetische straling. Het Antennebureau van het Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. Het Agentschap Telecom voert ook metingen uit bij (test)opstellingen van 5G-antennes.

De Rijksoverheid houdt de onderzoeken over elektromagnetische straling van antennes in de gaten. En let daarom extra op bij nieuwe technologie, zoals 5G. De Gezondheidsraad houdt voor het Rijk in de gaten wat wetenschappers ontdekken over elektromagnetische straling. En geeft dan adviezen over het gebruik van zo’n techniek. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden verzamelt ook informatie over wat 5G voor de gezondheid betekent. Deze informatie komt bijvoorbeeld van ZonMW, de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Experimenten met 5G-technologie

Aanbieders van mobiele telefonie en bedrijven mogen sinds 2018 testen met de 5G-technologie. Voor sommige testen moeten zij een experimenteervergunning aanvragen. De locaties waarvoor het Agentschap Telecom zo’n vergunning om te experimenteren heeft gegeven, komen ook in het Antenneregister te staan. Er staat in waar antennes staan en wat voor antennes dit zijn.