Meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te bieden. 

Let op: u kunt gebruikmaken van deze nieuwe huurvormen bij huurcontracten die op of na 1 juli 2016 zijn afgesloten. De afsluitdatum is bepalend, niet de ingangsdatum.

Nieuwe vormen tijdelijke huur

Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe vormen van tijdelijke huur van woonruimte. Er zijn nieuwe overeenkomsten voor tijdelijke verhuur:

  • het contract voor bepaalde tijd met een maximumlooptijd van 2 jaar voor zelfstandige woningen;
  • het contract voor bepaalde tijd voor maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen (kamers).

Meer mogelijkheden voor specifieke doelgroepen

Tijdelijke verhuur is voor meer categorieën woningen voor bepaalde doelgroepen mogelijk. Bijvoorbeeld de regeling voor studenten. Zodra de student is afgestudeerd, mag de huur worden opgezegd. Deze regeling geldt ook voor:

  • jongeren;
  • promovendi;
  • grote gezinnen.

Tijdelijk niet thuis wonen

Er zijn mensen die langere tijd niet in hun huis wonen. Bijvoorbeeld diplomaten. Deze mensen krijgen meer mogelijkheden om hun woning in de tussentijd tijdelijk te verhuren.

Verhuur te koop staande huurwoning

Te koop staande huurwoningen mogen voortaan tijdelijk worden verhuurd. Dit is geregeld in de Leegstandwet.