Welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er?

Het is mogelijk om een huis tijdelijk te verhuren, of tijdelijk te huren. Bijvoorbeeld studenten die op een campus mogen wonen tijdens hun studietijd. Of een huiseigenaar die zijn te koop staande woning tijdelijk wil verhuren. Voor de verschillende situaties zijn er verschillende wettelijke mogelijkheden.

Afsluitdatum huurcontract bepaalt uw rechten/plichten

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om tijdelijk te huren of te verhuren. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten, die meer mogelijkheden geven.

Wilt u gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke huur? Dan moet uw (ver)huurcontract op of na 1 juli 2016 zijn afgesloten.

De afsluitdatum van het contract is bepalend, niet de ingangsdatum.

Tijdelijke verhuurSoorten contracten