Waar moet ik aan denken als ik in Nederland wil trouwen met een buitenlander?

Wilt u trouwen met iemand die geen Nederlander is, dan moet u een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld een verklaring over de verblijfplaats van uw partner. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Verklaringen

Wanneer u wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heeft u het volgende nodig:

  • Een Verklaring omtrent het verblijfsrecht wanneer uw buitenlandse echtgenoot in Nederland woont en van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte komt.
  • Een Verklaring geen schijnhuwelijk van uw echtgenoot met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verblijfsvergunning voor partner

Uw buitenlandse partner mag onder voorwaarden naar Nederland komen. U moet bijvoorbeeld een verklaring afgeven over de verblijfplaats van uw partner. De IND is verantwoordelijk voor toekenning van verblijfsvergunningen voor buitenlandse partners.

Ongehuwdverklaring

Heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan de gemeente u vragen om een ongehuwdverklaring. Dit is een document dat aantoont dat u niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit (dubbele nationaliteit)? Dan moet u voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Persoonlijk overzicht over trouwen

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen? Vul dan een paar vragen in over trouwen en maak een persoonlijk overzicht.