Waar moet ik aan denken als ik in Nederland wil trouwen met een buitenlander?

Wilt u trouwen met iemand die geen Nederlander is, dan moet u een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld een verklaring over de verblijfplaats van uw partner. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Trouwen in Nederland

Wanneer u wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heeft u het volgende nodig:

  • Een Verklaring geen schijnhuwelijk  voor degene met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen.
  • Een Verklaring omtrent het verblijfsrecht wanneer uw buitenlandse echtgenoot in Nederland woont en van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte  komt.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verblijfsvergunning voor partner

Uw buitenlandse partner mag onder voorwaarden naar Nederland komen. Hij of zij heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. De IND is verantwoordelijk voor toekenning van verblijfsvergunningen voor buitenlandse partners.

Ongehuwdverklaring

Heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan de gemeente u vragen om een ongehuwdverklaring. Dit is een document dat aantoont dat u niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit (dubbele nationaliteit)? Dan moet u voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.