Waar moet ik aan denken als ik in Nederland wil trouwen met een buitenlander?

Wilt u trouwen met iemand die geen Nederlander is, dan moet u een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Trouwen: wat moet u regelen?

Gaat u trouwen? Vul dan een aantal vragen in en bekijk wat u moet regelen als u gaat trouwen. En wat uw rechten zijn. 

Verblijfsvergunning voor partner

Uw buitenlandse partner mag onder voorwaarden naar Nederland komen. Hij of zij heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor toekenning van verblijfsvergunningen voor buitenlandse partners.

Trouwen in Nederland

Wanneer u wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heeft u het volgende nodig:

  • Een Verklaring geen schijnhuwelijk  voor degene met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen.
  • Een Verklaring omtrent het verblijfsrecht wanneer uw buitenlandse echtgenoot in Nederland woont en van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte  komt.

Ongehuwdverklaring

Heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan de gemeente u vragen om een ongehuwdverklaring. Dit is een document dat aantoont dat u niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit (dubbele nationaliteit)? Dan moet u voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.