Wat is het verschil tussen trouwen of geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract?

Er zijn verschillen tussen trouwen (een huwelijk) of geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. 
Bij een samenlevingscontract hoort u volgens de wet niet bij elkaar.
En moet u meer zaken zelf regelen.
Dat kan in een samenlevingscontract.

Rechten en plichten partners voor elkaar

Partners hebben rechten en plichten. Maar welke, hangt ervan af:

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  U heeft automatisch een aantal rechten en plichten tegenover elkaar
  U heeft bijvoorbeeld recht op elkaars erfenis.
  En de plicht om voor elkaar te zorgen. 
 • Samenlevingscontract:

  U heeft niet automatisch rechten en plichten tegenover elkaar. 
  U heeft ook niet automatisch recht op elkaars erfenis.
  U legt de rechten en plichten vast in het samenlevingscontract.
  Bijvoorbeeld dat u elkaars erfenis krijgt. 
  Of de hoogte van de bijdragen voor het huishouden. 

Gemeenschap van goederen of voorwaarden vastleggen

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  Hier geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen.
  Dit betekent dat u met elkaar deelt:
  • alles wat u heeft tijdens het huwelijk of het partnerschap.
   Ook schulden als u die heeft;
  • alles wat vóór het huwelijk of het partnerschap van u samen was.
   Ook schulden die u samen vóór het huwelijk of partnerschap had.

Wilt u dit niet?
Maak dan samen andere afspraken over de bezittingen en schulden.
U kunt hiervoor bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden vastleggen.

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd?
Of heeft u voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap gesloten?
Dan geldt de algehele gemeenschap van goederen
Dit betekent dat alles wat u heeft van u samen is.
Ook alle schulden zijn van u samen. 

 • Samenlevingscontract:

  Hier geldt niet automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen.
  Wilt u wel een gemeenschap van goederen?
  Leg dit dan vast in het samenlevingscontract.

Ouderlijk gezag over kinderen

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  Krijgt u samen kinderen? 
  Dan hebben u en uw partner automatisch ouderlijk gezag over uw kinderen.  
  Dit betekent dat u officieel samen verantwoordelijk bent om voor uw kinderen te zorgen. 
 • Samenlevingscontract:

  Krijgt u samen kinderen? 
  Dan heeft alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. 
  U kunt uw kinderen erkennen
  Hierdoor wordt u volgens de wet ook ouder van uw kinderen. 

Alleen officiële akte bij huwelijk of partnerschap

De gemeente maakt alleen bij een huwelijk of partnerschap een akte op:

 • Akte bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  Bij een huwelijk of partnerschap maakt de gemeente een akte op. 
  Dit is een officieel bewijs dat u elkaars partner bent. 
  Bij een huwelijk heet dit bewijs een huwelijksakte.
  Bij een geregistreerd partnerschap een akte van partnerregistratie.
  Overlijdt 1 van de 2? 
  Dan staat de partner in de overlijdensakte. 
 • Geen officiële akte bij samenlevingscontract:

  De gemeente maakt geen akte op.
  U staat niet officieel ingeschreven als echtgenoten of partners van elkaar. 
  Overlijdt 1 van de 2? 
  Dan staat de partner niet in de overlijdensakte.