Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

De commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië, onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker, heeft de Rijksoverheid geadviseerd over hoe in het onderwijs, cultuur en erfgoed meer aandacht kan komen voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië. Ervaringsgemeenschappen hadden eerder aangegeven dat kennis over die geschiedenis in al haar verschillende perspectieven noodzakelijk is voor begrip en erkenning. Op 8 februari 2023 overhandigde de commissie het adviesrapport ‘Deel en Verbind’ aan de overheid.

Doel van de commissie

Het doel van de commissie is dat de kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië in de samenleving groter wordt. Via het onderwijs en andere (culturele) instellingen, zoals musea. Kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië moet zorgen voor meer begrip en erkenning voor de Indische gemeenschap. Uit gesprekken met verschillende mensen uit de Indische gemeenschap blijkt dat zij het vergroten van de kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië, in al haar verschillende perspectieven, het belangrijkste doel vinden. Dit staat in het Projectplan voor de extra impuls voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap.

Taken van de commissie

De commissie adviseert over hoe het gebruik van het educatieve aanbod over deze geschiedenis verbeterd kan worden. Zowel binnen als buiten scholen. Ook gaat de commissie aan de slag met de vraag hoe de kennis over Nederlands-Indië/Indonesië in de samenleving vergroot kan worden.

De commissie:

  • onderzoekt of in schoolvakken in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs genoeg aandacht is voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië.
  • onderzoekt of in de lerarenopleiding genoeg aandacht is voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië. Volgens de commissie krijgen docenten Geschiedenis tijdens hun opleiding hier weinig informatie over. De commissie kijkt daarom vooral naar mogelijkheden om de nascholing voor leraren te verbeteren.
  • onderzoekt of musea en tentoonstellingen goede informatie bieden over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië voor schoolklassen. De commissie doet aanbevelingen voor eisen aan de kwaliteit van dit lesmateriaal.
  • onderzoekt hoe musea permanente tentoonstellingen kunnen maken waar de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië wordt verteld.
  • organiseert zogenoemde dialoogtafels om te kijken op welke manier het Nederlands-Indische verhaal verteld kan worden. Bij dialoogtafels komen mensen met verschillende beroepen en achtergronden bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen. En die verschillende, soms botsende ideeën kunnen hebben over het onderwerp.
  • organiseert gesprekken met jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De commissie wil zo te weten komen wat jongeren met een band met Nederlands-Indië/Indonesië belangrijk vinden dat over hun geschiedenis wordt verteld. Ook wil de commissie te weten komen wat jongeren zonder band met de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië prikkelt om meer van deze geschiedenis te willen weten.

De commissie geeft geen subsidies. De opdracht en doelen staan in het werkprogramma van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië.

Leden van de commissie