Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

De commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië gaat de Rijksoverheid voor 1 januari 2023 adviseren over hoe op scholen en in bijvoorbeeld musea meer aandacht kan komen voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Ook adviseert de commissie onder leiding van oud-minister Jet Bussemaker, over hoe de kennis over die geschiedenis kan worden vergroot. De Indische gemeenschap vindt die kennis noodzakelijk voor begrip en erkenning.

Doel van de commissie

Het doel van de commissie is dat de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië in de samenleving groter wordt. Via het onderwijs en andere (culturele) instellingen, zoals musea. Kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië moet zorgen voor meer begrip en erkenning voor de Indische gemeenschap. Uit gesprekken met verschillende mensen uit de Indische gemeenschap blijkt dat zij het vergroten van de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, in al haar verschillende perspectieven, het belangrijkste doel vinden. Dit staat in het Projectplan voor de extra impuls voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap.

Taken van de commissie

De commissie adviseert over hoe het gebruik van het educatieve aanbod over deze geschiedenis verbeterd kan worden. Zowel binnen als buiten scholen. Ook gaat de commissie aan de slag met de vraag hoe de kennis over voormalig Nederlands-Indië in de samenleving vergroot kan worden.

De commissie:

  • onderzoekt of in schoolvakken in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs genoeg aandacht is voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië.
  • onderzoekt of in de lerarenopleiding genoeg aandacht is voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Volgens de commissie krijgen docenten Geschiedenis tijdens hun opleiding hier weinig informatie over. De commissie kijkt daarom vooral naar mogelijkheden om de nascholing voor leraren te verbeteren.
  • onderzoekt of musea en tentoonstellingen goede informatie bieden over de geschiedenis van Nederlands-Indië voor schoolklassen. De commissie doet aanbevelingen voor eisen aan de kwaliteit van dit lesmateriaal.
  • onderzoekt hoe musea permanente tentoonstellingen kunnen maken waar de geschiedenis van Nederlands-Indië wordt verteld.
  • organiseert zogenoemde dialoogtafels om te kijken op welke manier het Nederlands-Indische verhaal verteld kan worden. Bij dialoogtafels komen mensen met verschillende beroepen en achtergronden bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen. En die verschillende, soms botsende ideeën kunnen hebben over het onderwerp.
  • organiseert gesprekken met jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De commissie wil zo te weten komen wat jongeren met een band met voormalig Nederlands-Indië belangrijk vinden dat over hun geschiedenis wordt verteld. Ook wil de commissie te weten komen wat jongeren zonder band met de geschiedenis van Nederlands-Indië prikkelt om meer van deze geschiedenis te willen weten.

De commissie geeft geen subsidies. De opdracht en doelen staan in het werkprogramma van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië.

Planning adviesrapporten

De commissie is gestart op 25 oktober 2021. De commissie brengt voor 1 juli 2022 haar eerste adviesrapport aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit. En voor 1 januari 2023 haar laatste adviesrapport.

Leden van de commissie

Contact opnemen met de commissie Bussemaker

U kunt via e-mail contact opnemen met de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië.