Voorlichting en onderwijs over de Tweede Wereldoorlog

De Rijksoverheid steunt organisaties die voorlichting en les geven over de Tweede Wereldoorlog. Vooral om de betekenis van vrijheid en democratie door te geven. Bijvoorbeeld via herinneringscentra, de Anne Frank Stichting en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Leren van vroeger

De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog (WOII) leren ons veel over:

  • het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat;
  • antisemitisme (Jodenhaat), antiziganisme (haat tegen Sinti en Roma), discriminatie en uitsluiting;
  • andere vormen van haat en hoe je die kunt herkennen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel burgers slachtoffer geworden van onderdrukking, politieke vervolging, terreur en schending van mensenrechten. Het blijft nodig om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Zodat mensen blijven beseffen wat het betekent om in vrijheid te leven en beschermd te zijn.

Steun aan organisaties die kennis delen over WOII

De Rijksoverheid ondersteunt organisaties die de Tweede Wereldoorlog herdenken. Bijvoorbeeld de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers in de oorlog tegen de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En de plekken waar mensen onderdrukt of vervolgd zijn. Op veel van die plekken staat nu een monument of museum, zoals het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het Rijk steunt ook organisaties die wetenschappelijke kennis delen over WOII en de oorlog blijven onderzoeken. Zoals het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD).

Enkele organisaties zijn:

Internationale samenwerking

De Rijksoverheid werkt samen met andere landen en organisaties om ervoor te zorgen dat:

  • de Jodenvervolging (Holocaust) herdacht wordt;
  • er onderwijs over de Jodenvervolging wordt gegeven;
  • antisemitisme voorkomen wordt. 

Nederland is daarom actief lid van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

De Nazi-archieven zijn verzameld bij de Arolson Archives. Het archief omvat 30 miljoen documenten over 17,5 miljoen slachtoffers: van arbeidseinsatz- tot Holocaustslachtoffers. Niet alle documenten uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. Het archief is dus niet compleet. De Rijksoverheid is samen met 10 andere landen verantwoordelijk voor het bestuur van de Arolson Archives.

Activiteiten Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert, ontwikkelt en steunt op verzoek van de overheid onder meer:

Websites met betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog

Speciale websites maken archieven, beeld- en geluidopnamen en andere informatie over de Tweede Wereldoorlog voor iedereen bereikbaar. Betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog staat onder meer op de websites: