Voorlichting en onderwijs over de Tweede Wereldoorlog

De Rijksoverheid steunt organisaties die voorlichting en les geven over de Tweede Wereldoorlog. Vooral om de betekenis van vrijheid en democratie door te geven. Bijvoorbeeld via herinneringscentra, de Anne Frank Stichting en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Leren van vroeger

De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog (WOII) leren ons veel over:

  • het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat;
  • antisemitisme (Jodenhaat), discriminatie en uitsluiting;
  • en andere vormen van haat en over hoe je die kunt herkennen.

In vrijheid leven lijkt heel gewoon, maar dat is het niet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel burgers slachtoffer geworden van onderdrukking, politieke vervolging, terreur en schending van mensenrechten. Daarom blijft het nodig om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Zodat mensen blijven beseffen wat het betekent om in vrijheid te leven.

2019 en 2020: 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Eerst in het zuiden van Nederland, in september 1944. In mei 1945 de rest van Nederland. En uiteindelijk in augustus 1945 ook Nederlands-Indië.

Daarom vieren wij dat wij 75 jaar lang in vrede leven. Naast de bestaande herdenkingen en vieringen organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei een aantal grote lustrum-activiteiten. Dit doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met de Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid.

Op 6 april 2020 stuurde het ministerie van VWS een brief aan alle mensen die betrokken zijn bij de
organisatie van herdenkingen en vieringen van 75 jaar vrijheid
. Deze brief gaat over de impact van het Coronavirus en de gevolgen ervan op de herdenkingen en vrijheidsvieringen.

Organisaties

Om de herinnering aan WOII levend te houden, geeft de overheid geld aan verschillende organisaties. Zij delen kennis over het grote belang van onze democratische waarden en vrijheden. Enkele organisaties zijn:
 

Internationaal

De Rijksoverheid werkt samen met andere landen en organisaties om ervoor te zorgen dat:

  • de Jodenvervolging (Holocaust) herdacht wordt;
  • er onderwijs over wordt gegeven en
  • dat antisemitisme voorkomen wordt. 

Nederland is daarom actief lid van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Alle Nazi-archieven zijn verzameld bij de International Tracing Service (ITS). Het archief omvat 30 miljoen documenten over 17,5 miljoen slachtoffers: van arbeidseinsatz- tot Holocaustslachtoffers. De Rijksoverheid is samen met 10 andere landen verantwoordelijk voor het bestuur van de ITS.

Ook streeft de Rijksoverheid er naar om monumenten te plaatsen op plekken waar Nederlanders zijn omgekomen, zoals in Sobibor (Polen).

Activiteiten Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert, ontwikkelt en ondersteunt namens de overheid onder meer:

Websites over de Tweede Wereldoorlog

Speciale websites maken archieven, beeld- en geluidopnamen en andere informatie over de Tweede Wereldoorlog toegankelijk. Betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog vindt u onder meer op de websites:

Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland

Elk jaar kunnen verenigingen en stichtingen projectaanvragen indienen voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Deze collectieve erkenning is bedoeld voor het investeren in cultuurhistorisch erfgoed, in educatie en in het welzijn van de genoemde gemeenschap in Nederland. 

Op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) leest u meer over het aanvragen van de subsidie voor collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.