Deel 1 Beslisnota schorsen algemeen gebruik risicoscan UWV verblijf buiten Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Deel 1 Beslisnota schorsen algemeen gebruik risicoscan UWV verblijf buiten Nederland