Nederland heft inreisverbod op voor selecte groep landen

Nederland heeft per 1 juli 2020 het inreisverbod opgeheven voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay.  Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra land ook EU-burgers toelaat.

Let op: dit is een nieuwsbericht van 30 juni 2020. Bekijk de actuele regels rondom inreizen naar Nederland

Iedere 2 weken, of sneller indien noodzakelijk, zal de lijst van landen worden herzien waarbij onder andere wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet in de buurt of lager zijn dan 19 per 100.000 inwoners. Ook wordt gekeken naar contactopsporing en het aantal coronatests.

Voor de overige derde landen blijft de huidige beperking van alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan van kracht. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land én niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

 • EU-burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Andere personen uit derde landen met een vitale functie of behoefte, waaronder:

 • Zorgpersoneel;
 • Grenswerkers;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bv. erts of steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew;
 • Diplomaten;
 • Militairen;
 • Personeel van internationale en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.
 • Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten;
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje;
 • Studenten;
 • Kennismigranten.