Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over jaarverantwoording Koninkrijksrelaties en BZK 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over jaarverantwoording Koninkrijksrelaties en BZK 2022