VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.