Aanbiedingsbrief antwoord op de feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op feitelijke vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief antwoord op de feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022