Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over rapport over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over rapport over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022